Seznam društev

SEZNAM KULTURNIH DRUŠTEV ZKD LENDAVA

V LETU 2014

Zap. št.

NAZIV DRUŠTVA

Predstavnik društva

Naslov

telefon in

e-naslov

1. KD FERDO GODINA BISTRICA Alenka KOROŠEC G. Bistrica 116, 9232 Črenšovci 031-842-620alenka.lenka.korosec@gmail.com
2. KD PETŐFI SÁNDOR ČENTIBA Simona VIDA – kontaktna os.Renata TOTH  – predsednica Čentiba, Ulica Sv. Urbana 10,9220 LendavaČentiba, Glavna ulica 8 051-660-914,070/870-646simona.vida@gmail.com

rtoth23@gmial.com

3. KULTURNO –TURISTIČNO DRUŠTVO   ČRENŠOVCI Andreja SEVERRobert SMODIŠ T. Pleja 4, 9232 Črenšovci;Ul. Prekmurske čete 23 571-10-95, 031-298-101dreja.sever@gmail.com041/586-086

info@jenamena.si

4. KD PETŐFI SÁNDOR DOBROVNIK Anica CÁR Dobrovnik 105, 9223 Dobrovnik 579-10-90,031-322-183ana.berden@gmail.com
5. KD FEHÉR JANI DOLGA VAS Brigita MOLNAR Dolga vas,Vaška 78,9220 Lendava 576-18-80031/270-751dofi006@hotmail.com
6. KD PETŐFI SÁNDOR DOLINA Franc SZABÓ Dolina, Lendavska c. 47, 9220 Lendava 577-11-49,031-517-376
7. HRVAŠKO KD POMURJE LENDAVA Đanino KUTNJAK Kidričeva 10, 9220 Lendava 041-395-040kutnjak.d@gmail.comkutnjak@rs-lendava.si
8. KD »ZARJA« GABERJE Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ Gaberje,Gornja ul. 619220 Lendava 574-23-08,041-815-995elvira.goncz@gmail.com
9. KD HETÉS GENTEROVCI Valerija ŠEBJANIČ Genterovci, Šolska ul. 17, 9223 Dobrovnik 579-14-50, 579-14-49,031-516-463valerija.sebjanic@guest.arnes.si
10. KD ARANY JÁNOS GORNJI LAKOŠ Klara KOŠA Gornji Lakoš, Glavna 24,9220 Lendava 576-12-23,041-740-264klari.kosa@gmail.com
11. KD HOTIZA Sandra ŽALIK Hotiza, Šolska ulica 20, 9220 Lendava 031-799-030sandra.hozjan@gmail.com
12. KD JÓZSEF ATTILA KAPCA Marija HERŽENJAK Kapca,Polanska ul. 30, 9220 Lendava 040-564-580marika.herzenjak@gmail.comŠimonka Irena: 031/590-266
13. KD KOBILJE Ludvika GJEREK Kobilje 35,9227 Kobilje 031/723-707kdkobilje@gmail.com
14. KD LENDAVA Tatjana BOGDAN Gaberje, Ozka ul. 6, 9220 Lendava 051/246-036040/547-290kdlendava2@gmail.com

bogdantatjana@gmail.com

15. MAVRICA, Gibanje za zdravo življenje Lendava Velimir TURK Puconci 160 9201 Puconci 040/212-818,perago108@yahoo.com
16. KD MOSTJE-BANUTA Bernarda TIVADAR Mostje 56,9220 Lendava 040-226-326bernarda.tivadar@gmail.com
17. KD HORVÁTH JÓZSEF PETIŠOVCI Gabi FEHER  Petišovci, Petišovska 35, 9220 Lendava 578-13-91, 070/721-172031-688-553, feher.gabi@siol.netMarjeta GYURICA – ročna dela: 576-2597; Katarina GYURICA – pevci: 576-1591
18. KD «ZALA GYÖRGY« PINCE Magda JAKLIN(Ibolyka Vršič) Pince, Obmejna ulica 8, 9220 Lendava 041-346-588(Pince, Lendavska 29)
19. KD RENKOVCI Renata ZADRAVEC Renkovci,9224 Turnišče renata.zadravec@gmail.com
20. KD TRIMLINI Irena BABOVIČ Trimlini 42,9220 Lendava 576-16-44, 031/601-527jsmnbabovic2@gmail.com
21. KD TRNJE Majda HORVAT Trnje 120 A, 9232 Črenšovci 573-74-44, sl. 534-80-17,041-600-108,majda.horvat@vestnik.si
22. KD ŠTEFAN RAJ TURNIŠČE Tatjana VUK DRAVEC Ul. Štefana Kovača 73,9224 Turnišče 572-10-17051/203-270vuk.tatjana.dravec@gmail.com
23. KD MIŠKO KRANJEC VELIKA POLANA Drago LUTAR Mala Polana 46a, 9225 Velika Polana 041/357-467 – LUTAR Drago,drago.lutar@gmail.com041/310-451 – OSTRC Boris,

boris.ostrc@gmail.com

kdmiskokranjecvelikapolana@gmail.com

24. KD ODRANCI Jožef KOCIPER Gajska 38, 9233 Odranci 571-17-25,031-538-028jozef.kociper@gmail.com
25. KD FRAN SALEŠKI FINŽGARŽIŽKI Valerija VUKMarija (Minka) HOZJAN Žižki 117, 9232 Črenšovci 031/443-306vuk.valerija@gmail.com031-870-786

minka.hozjan@gmail.com

26. Mladinsko športno KD SUNČENCA GOMILICA Dejan HORVAT Gomilica 49, 9224 Turnišče 572-11-74,041-212-094skledar.nela@gmail.com
27. ŠTRK SLOVENIJE VELIKA POLANA Simon JAKLIN Vel. Polana 217, 9225 Velika Polana 041-841-243strk.slo@siol.net 
28. FD POZVAČIN BISTRICA Vera MARKOJA Dolnja Bistrica 161, 9232 Črenšovci 577-21-02 – služba,031-683-202vera.markoja@nafta-lendava.si
29. GLASBENO DRUŠTVO  ART – MUSIC TRNJE Roman SARJAŠ Trnje 51, 9232 Črenšovci 570-17-23,041-568-861roman.sarjas@gmail.com
30. PUPILLA – lutk. Društvo LENDAVA Sabina ŠINKO Glavna ulica 47,9220 Lendava 575-16-72,031-510-865, sabina.sinko@guest.arnes.si
31. RD ROMANO PEJ TAU – ŠAGO KAMENCI Ludvik LEVAČIČ Ul. Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci 571-45-49,031-755-071
32. Društvo KU-KUC, Gledališče Lendava Meri RAŠČAN Tomšičeva 2, 9220 Lendava 575-17-29, 031-438-496merirascan@hotmail.comgledalisceKU-KUC@gmail.com
33. KUD-KPZ VITA Miran DOMINKOMarjetka GRAJ Rudarska 10/a, 9220 Lendava 040-535-640 – Miranvita.kpz@gmail.com041/225-842 – Marjetka
34. ROMSKO DRUŠTVO REĐINA OBČINA LENDAVA Jožef OLAH Dolga vas, Slovenska 19, 9220 Lendava 030-637-695,030-361-798 – Regina030/344-957
35. KD DANIJEL HALAS GOMILICA Milena SOBOČAN Gomilica 52a, 9224 Turnišče sobocan.milena@gmail.com031/745-188Olga ROPOŠA, Gomilica 34, 9224 Turnišče (ljudski pevci)

573-5091, 051/618-583

36. ROMSKO DRUŠTVOROMANO JILO OBČINE LENDAVA Tomi LEVAČIČ Dolga vas, Slovenska u. 27 040-892-402040/167-446 (Silvija)leonardo1.horvat555@gmail.com
37. Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja Judita VIDA TÖRNAR Glavna ulica 124, 9220 Lendava 040-226-600judita.t@gmail.com
38. Železničarsko esperantsko društvo Maribor, Sekcija Lendava Jovan MIRKOVIČ Dolgovaške Gorice 93 A, 9220 Lendava, p.p. 123 031-670-864574-24-29mirko1@gmail.com
39. KD FOTO VIDEO KLUB LENDAVA Ladislav SOBOČAN Glavna ulica 2, 9220 lendava 041-629-896 – Sobočan031-587-037 – Tomaž Galičinfofvkl@gmail.com
40. Dijaško društvo Dvojezične srednje šole Lendava Silvija PRENDLHAJDINJAK – zastopnica Kolodvorska 2/e, 9220 Lendava silvijahp@gmail.com
41. Varstveno delovni center Murska Sobota, Enota Lendava Liljana NOVAK(Bivalna enota) Glavna ulica 73, 9220 Lendava(Cankarjeva 23) 575-16-58 – fax577-12-18vdc.lendava@siol.net
42. Društvo upokojencev Lendava-  Komisija za kulturo in izobraževanje Aleksander MARIČ -preds.Marija UNGER

 

Marija FEHER

Ul. 22. Junija, Petišovci9220 Lendava;Glavna ul. 76/a, 9220 Lendava;

Mohorjeva 15,

9220 Lendava

041/863-247drustvo_upokojencev_lendava@t-2.net041/799-289,

marija.unger@amis.net

041/230-736

fehermarija@gmail.com

43. KD PRIMURKA PINCE MAROF – BENICA Vera MAVRIČ Benica 16, 9220 Lendava 041/851-304verica.mavric@gmail.com
44. Izobraževalno ustvarjalno društvo Lendava Karolina UTROŠA Kidričeva 7,9220 Lendava 040/291-144karolina.utrosa@gmail.comizoustdr@gmail.com
45. SRBSKO KDJovan Jovanović – Zmaj Goran GAVRILOVIĆ Trimlini 15,9220 Lendava 041/630-699goran.gavrilovic74@gmail.com
46. KD SZUNYOGH SÁNDOR DOLNJI LAKOŠ Simona BOGDAN Dolnji Lakoš, Glavna ulica 489220 Lendava 041/724-567simonabogdan1@gmail.com
47. FOLKLORNO DRUŠTVO PREKMURJE Lendava Ivan DENŠA Lendavske Gorice 635/a9220 Lendava  041/867-821ivan.densa@gmail.com
48. Društvo The Livnig Harmony Foundation – Podružnica Harmonija življenja Gaberje  

Davor Dolenčič

Gaberje, Glavna ulica 42,9220 Lendava;Čentiba, Fodorjeva vrsta 152  

041/740-276

dolencic.davor0@gmail.com

49. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ČENTIBA Tibor FORDAN Čentiba,Kašov breg 99220 Lendava 041/227-145fordantibi@gmail.com
50. DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ Marjana ŽALIK Mala Polana 117,  9225 Velika Polana 041/668-049drustvo.pomelaj1@gmail.com 
51. KD moški vokalni kvintet AETERNUM Tomaž GREGOREC Žižki 98b,9232 Črenšovci 031/314-989 (Tomaž)041/334-628 (Andrej)kvintet.aeternum@gmail.com
52. GLASBENO IN KULT. DRUŠTVO SKUPINA TROPIK Aleš SEČKAR Žitna 6, 9233 Odranci ales92@gmail.com
53. PEVSKO DRUŠTVOOKTET BELMURA Branko VUČKO Gornja Bistrica 157, 9232 Črenšovci vuckob@gmail.com031/266-614
54. MLADINSKI SVET LENDAVA Mihael KASAŠ Ulica Lajčija Pandurja 1, 9220 Lendava mladi@mslendava.si02/575-14-51 
55. ŽENSKI PEVSKI ZBOR LA FEMME Vanesa VARGAZON(Tjaša ŠIMONKA) Trimlini 13A,9220 Lendava vanesa.vargazon@gmail.com031/414-344tjasa.simonka@gmail.com

040/662-022

56. KLARISA JOVANOVIĆsamostojna umetnica Klarisa Jovanović Čentiba, Lendavska 33,9220 Lendava klarisa.jovanovic@hotmail.com040/525-437
57. Društvo zbirateljev Pomurja LINDVA Franc KOREN Lendavske Gorice 562, 9220 Lendava fkoren62@gmail.com040-290-832
58. TURISTIČNO DRUŠTVO DOLINA Monika BAČI Dolina, Glavna ul. 78, 9220 Lendava td.dolina@gmail.com040/250-636
59. ZAVOD ZARUM – TRNJE Marjana ŽaligMarjana Kmet Velika Polana 141, 9225 velika Polana marjana.kmet@windowslive.com031/663-043
60. KD HARE KRIŠNA Ladislav VARGA Kajuhova 7, 9220 Lendava ladislav_varga@hotmail.com031/373-011
61. AKADEMSKO –UMETNIŠKO DRUŠTVOALL STARS Boris ŠEMEN Mala Polana 10, 9225 Velika Polana borisemen@gmail.com041/998-430